Kako radimo

RESEARCH

ANALIZA STANJA ORGANIZACIJE

Pokretanju bilo kojih promjena prethodi intenzivna i sveobuhvatna analiza stanja koja podrazumijeva identificiranje stvarnih potreba kompanije i zaposlenika putem ankete i orijentacijskog intervjua. U ovoj fazi nam je od presudnog značaja prikupljanje svih relevantnih informacija potrebnih za kvalitetnu analizu stanja kompanije i kreiranju razvojnog plana.

ADJUST, ADAPT

INDIVIDUALNI PRISTUP

Svaka organizacija, baš kao i svaki pojedinac je posebna. Ključ uspjeha ovog koraka leži u prilagodbi razvojnog plana svakoj organizaciji pojedinačno uvažavajući njene osobenosti, stupanj razvijenosti i vrstu znanja i vještina, već integrirane setove vrijednosti i ponašanja, postojeću radnu kulturu. Uspjeh ovog koraka jamči nam integraciju potrebnih promjena na kreativan, dinamičan, interaktivan i svim zaposlenicima razumljiv način.

DEVELOPMENT, DESIGN

IZRADA RAZVOJNOG PLANA ORGANIZACIJE

U sljedećem koraku klijent dobiva analizu i stručno izvješće sa smjernicama za daljnji razvoj – razvojni plan.

ACHIEVE THE GOALS

USVAJANJE PROMJENA KROZ PRIMJERE I PRAKSU

Promjene u organizaciju instaliramo na nekoliko načina. Prvo zaposlene kroz radionice upoznajemo sa novinama u načinu rada. Međutim najučinkovitija metoda je uključivanje menadžera i zaposlenika u rješavanje stvarnih problema kompanije uz konstantno podržavanje u realnom vremenu implementiranja promjena (coaching). Iz iskustva znamo da će sve promjene na taj način biti brzo i bez otpora integirane u poslovanje tvrtke.

REVIEW, RE-EVALUATE

EVALUACIJA UVEDNIH PROMJENA

Po završetku, sukladno dogovoru, vršimo procjenu uvedenih promjena što može uključivati praćenje načina rada na samom radnom mjestu, follow-up radionica, check liste, testovi, upitnici i sl.