HRadar Tim

Za HRadar rade eksperti ljudskih resursa koji su svoju stručnost stekli radom
u međunarodnim kompanijama na domaćim i inozemnim tržištima.